Istoric

COMUNA  BRĂEŞTI,

judetul Iasi

Scurt istoric

                 Comuna Brăeşti din judeţul Iaşi este aşezată în Podişul Central Moldovenesc având ca vecini la  Nord -Comuna Ion Neculce şi comuna Bălţaţi, la Sud- Comuna Oţeleni, la Est- comuna Lungani şi la Vest –Comuna Strunga.

               Comuna Braesti este situată în partea de vest a judeţului Iaşi, la 10 km distanţă de Târgu Frumos şi 45 km distanţă de municipiul Iaşi.

           Încă din timpul timpul domniei lui Ştefan cel Mare, apare pentru prima dată, un sătuc sub numele de Seliştea. La 30 mai 1460, Ştefan cel Mare dăruieşte Seliştea boieruilor Mihul Pisar şi Tudor, iar sub perdeaua bărânilor codrii din acele vremuri, conducătorul acestor familii a găsit de cuviinţă, ca împreună cu ele să ridice un locaş de cult, o biserică din lemn masiv, cu icoane pictate pe lemn cu migală.

           Prin anul 1478, un boier pe nume Breascu  cumpără întreaga moşie, cu tot cu sat. Acestuia necovenindu-i aşezarea satului pe acel versant, mută satul mai la nord. Odată cu aceasta, satul nu mai poartă numele de Seliştea ci ia denumirea Brăeşti, după numele boierului. În acelaşi timp, în partea de S-V a localităţii Brăeşti, a luat fiinţă un alt sat, satul Cristeşti, denumire provenită de la boierul Cristea. Biserica din acest sat a fost construită în anul 1606 la îndemnul boierului Clucerul Atanasiei Scertescul, care era dintr-un singur trunchi.

          Mult mai târziu, prin anul 1800, la nord de Brăeşti, a apărut o altă aşezare, numită Scorteşti, viitorul sat Albeşti. De asemenea, prin anul 1820, în poienile pădurii de la nord de Brăeşti, şi-au dăcut apariţia un grup de lingurari. Căpetenia lor se numea Budeanu, astfel formându-se satul Buda. În jurul anului 1918, s-a format satul rediu prin împropietărirea unor familii aduse din Războieni, jud. Neamţ.

 

SCOALA PROFESIONALA BRĂEŞTI

Scurt istoric

 

           In anul  1865 se infiinteaza in satul Braesti prima scoala elementara de 4 ani. In jurul anilor 1900, iau fiinta scolile elementare din satele Cristesti si Albesti. In 1920 se infiinteaza scoala elementara din satul Buda iar in 1938 scoala elementara din Rediu. In aceasta perioada, scoala elementara Braesti devine scoala de 7 ani.

          In anul 1965, scoala din satul Braesti devine scoala generala de 8 ani iar in anul 1972 invatamantul se generalizeaza la 10 clase. In satul Cristesti, scoala devine de 8 clase iar scolile din satele Rediu, Albesti si Buda de 4 clase.

 

PROFILUL ACTUAL AL SCOLII

 

           Scoala Profesionala Braesti este o unitate de invatamant de stat, învăţământ normal, de zi, ce cuprinde gradinita program normal,  clasele P, I-VIII şi scoala profesionala, de 3 ani,  nivel II de calificare în domeniul industriei textile-pielărie, calificarea “ confectioner produse textile”.

 

        SCOALA PROFESIONALA BRĂEŞTI cuprinde 4 unitati scolare:

 

 1. Sc. Prof. Brăeşti    2. Şc. Gim. Cristeşti           3. Şc. Prim. Albeşti              4. Sc. Prim. Buda

Scoala Profesionala Brăești

 • Numarul de clase : 11
 • Numarul de elevi : 198
 • Numarul de profesori : 19 ( 11 profesori au catedra si la Scoala Gimnaziala Cristesti)
 • Numar educator : 1
 • Numar invatatori : 3
 • Racordare apa si canalizare: Da
 • Dotari necesare:
 • Numar sali de clase si laboratoare: 11
 • Numar banci: 161
 • Numar scaune: 161
 • Numar calculatoare:20
 • Table magnetice: 11

 

Scoala Gimnaziala Cristesti

 

 • Numarul de clase : 10
 • Numarul de elevi : 141
 • Numarul de profesori : 6
 • Numar educator : 1
 • Numar invatatori : 3
 • Racordare apa si canalizare: Da
 • Dotari necesare:
 • Numar sali de clase si laboratoare: 10
 • Numar banci: 112
 • Numar scaune: 112
 • Numar calculatoare: 10
 • Table magnetice: 10

 

Scoala cu clasele I-IV Buda

 • Numarul de clase : 3
 • Numarul de elevi : 44
 • Numar educator : 1
 • Numar invatatori : 2
 • Racordare apa si canalizare: Doar apa curenta si fosa septica
 • Dotari necesare:
 • Numar sali de clase si laboratoare: 3
 • Numar banci: 23
 • Numar scaune: 23
 • Numar calculatoare: 5
 • Table magnetice: 3

 

Scoala cu clasele I-IV Albesti

 • Numarul de clase : 3
 • Numarul de elevi : 41
 • Numar educator : 1
 • Numar invatatori : 2
 • Racordare apa si canalizare: da
 • Dotari necesare:
 • Numar sali de clase si laboratoare: 3
 • Numar banci: 21
 • Numar scaune: 21
 • Numar calculatoare: 5
 • Table magnetice: 3